Arbejdsopgaver og Funktionsbeskrivelser

Struktur i Ungdoms- og jolleafdelingen

Der er lagt et stort stykke arbejde i at formulere præcise funktionsbeskrivelser for arbejdsgrupper som skal stå for det overordnede ansvar for Ungdoms og Jolleafdelingen.

Funktionsbeskrivelser for hver enkelt arbejdsgruppe og enkelte arbejdsopgaver kan downloades herunder.

Styrken ved den nye struktur er at arbejdsbyrden er delt ud på flere personer som hver påtager sig en lille og overkommelig opgave. Som f.eks. at klargøre følgebåde inden træning, arrangere en picnictur for sejlerne, være brovagt på jolle broen under træning, bage kage, være hjælper til et stævne og andre opgaver.

2023: Siden er under revision

Trænergruppen

Funktionsbeskrivelse Trænergruppen

Funktionsbeskrivelse for “instruktører og trænere

Regler for brug af følgebåde

Aktivitetsgruppen

Funtionsbeskrivelse for Aktivitetsgruppen

Funktionsbeskrivelse for “Kage og forplejnings team

Grej og jollepladsgruppen

Funktionsbeskrivelse Grej og jollepladsgruppen

Funktionsbeskrivelse for “Følgebåds klargører”

Funktionsbeskrivelse for “Handyman”

Funktionsbeskrivelse for “Bøjehold”

Adminstrationsgruppen

Funktionsbeskrivelse fro Administrationsgruppen

Stævnegruppen

Funktionsbeskrivelse for Stævnegruppen

Landgruppen

Funktionsbeskrivelse for Landgruppen

Funktionsbeskrivelse for “Brovagt”

Funktionsbeskrivelse for “Spørg mig person”

Sponsorgruppen

Funktionsbeskrivelse for Sponsorgruppen

Formandsgruppen

Funktionsbeskrivelse for formanden for ungdoms og jolleafdelingen