Arbejdsopgaver og Funktionsbeskrivelser

Struktur i Ungdoms- og jolleafdelingen
Der er lagt et stort stykke arbejde i at formulere præcise funktionsbeskrivelser for arbejdsgrupper som skal stå for det overordnede ansvar for Ungdoms og Jolleafdelingen.
Funktionsbeskrivelser for hver enkelt arbejdsgruppe og enkelte arbejdsopgaver kan downloades herunder.

Styrken ved den nye struktur er at arbejdsbyrden er delt ud på flere personer som hver påtager sig en lille og overkommelig opgave. Som f.eks. at klargøre følgebåde inden træning, arrangere en picnictur for sejlerne, være brovagt på jolle broen under træning, bage kage, være hjælper til et stævne og andre opgaver.

2023: Siden er under revision

Trænergruppen
Funktionsbeskrivelse Trænergruppen
Funktionsbeskrivelse for “instruktører og trænere
Regler for brug af følgebåde

Aktivitetsgruppen
Funtionsbeskrivelse for Aktivitetsgruppen
Funktionsbeskrivelse for “Kage og forplejnings team

Grej og jollepladsgruppen
Funktionsbeskrivelse Grej og jollepladsgruppen
Funktionsbeskrivelse for “Følgebåds klargører”
Funktionsbeskrivelse for “Handyman”
Funktionsbeskrivelse for “Bøjehold”

Adminstrationsgruppen
Funktionsbeskrivelse fro Administrationsgruppen

Stævnegruppen
Funktionsbeskrivelse for Stævnegruppen

Landgruppen
Funktionsbeskrivelse for Landgruppen
Funktionsbeskrivelse for “Brovagt”
Funktionsbeskrivelse for “Spørg mig person”

Sponsorgruppen
Funktionsbeskrivelse for Sponsorgruppen

Formandsgruppen
Funktionsbeskrivelse for formanden for ungdoms og jolleafdelingen