Klubjoller og Følgebåde

Klubjoller og følgebåde
Der er udarbejdet et sæt regler for leje af klubbens joller. Hvilke ting hører ind under lejen, og hvilke ting, må man forberede sig på, skal dækkes af jollesejleren (eller dennes forælder). Venligst læs ovenstående pdf-dokumenter, hvoraf reglerne fremgår.

Sejlads i klubbens joller uden opsyn:
Såfremt medlemmer af ungdoms- og jolleafdelingen ønsker at sejle i klubbens joller på tidspunkter, hvor der ikke er opsyn/følgeskab af voksne, skal en række betingelser være opfyldt. 
Regler for sejlads uden opsyn

Sejlads i privat regi i klubbens joller:
Såfremt lejere af ungdoms- og jolleafdelingen joller ønsker at benytte den lejede jolle til sejlads i privat regi, kan dette lade sig gøre, hvis sejladsen foregår i nærområdet omkring Middelfart Sejlklub.

Lån af følgebåde og “selvtræning”:
Følgebådene i Middelfart Sejlklub benyttes som udgangspunkt ved træning og til kapsejladser, hvor sejlere fra Ungdoms- og jolleafdelingen deltager. Følgebådene kan dog lånes til privat træning, såfremt føreren af følgebåden er godkendt af Ungdoms- og jolleafdelingen, at føreren af følgebåden om nødvendigt har duelighedsbevis eller speedbådskørekort, og endelig at den private træning indebærer træning af 2 eller flere “selvhjulpne” sejlere (minimum 2 joller) i Ungdoms – og jolleafdelingen. Sejlernes træner afgør, hvorvidt den enkelte sejler er selvhjulpen. Det er “go” stil at skrive på Facebook at man tager ud, for så kan det være flere vil benytte lejligheden til at komme på vandet.

Udlån af følgebåde til stævner i kredsen:
Når klubber i kredsen afholder åbne stævner, hvor MS sejlere er indbudt, er det muligt at udlåne MS følgebåde til disse stævner. Ved afholdelse af et stævne er der normalt brug for et større antal følgebåde end, hvad klubben råder over – vi har samme udfordring ved afholdelse af stævner i MS.

Booking af følgebåde:
Booking af følgebåde sker i MS efter først til mølle princippet. Bookes en følgebåd af en person fra ungdoms- og jolleafdelingen, skal det som udgangspunkt forståes således, at følgebåden er booket til ungdoms- og jolleafdelingen. Den endelige fordeling af følgebåde til stævner etc. foretages af gruppeformanden for trænerne og gruppeformanden for stævner, således at flest mulige sejlere får mest muligt ud af følgebådene.

Regler for brug af følgebåde.
Af sikkerhedsgrunde skal alle der bruger Middelfart Sejlklubs følgebåde være clearet.

Pensum for clearing til følgebåd