Kapsejlads

Hvis du vil prøve at være gast på en kapsejladsbåd, er du velkommen til at møde op ved dommerhuset yderst på molen, så finder vi en båd du kan komme med.

I sæsonen sejler vi hver onsdag kl. 19.00 – og jævnligt er der mangel på gaster. 

Hvis du møder op ved dommerhuset kl. 18.00 er der gode muligheder for at komme med ud. Spørg evt. dem i dommerhuset, om der mangler gaster på en ef bådene.

Kapsejlads er en vigtig del af Middelfart Sejlklubs aktiviteter. Her sejles kapsejlads ugentlig hver Onsdag fra Maj til og med September.
Efter hver onsdagssejlads mødes vi i klubhuset til en snak over en kop kaffe eller lidt mad.

2 onsdage om året mødes vi til fællessejlads med vores naboklubber fra Kolding, Skærbæk, Fredericia og Strib. Sejladserne foregår ud for Skærbæk.

Herudover arrangerer Middelfart Sejlklub en 2-Starsejlads samt vores Traditionsrige Brandsø Rundt.