Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Middelfart Sejlklub

 Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Middelfart Sejlklub behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

I Middelfart Sejlklub er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Middelfart Sejlklub
73867312
Østre Hougvej 112, 5500 Middelfart
vivovitch@yahoo.com
22181988

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Almindelig kontakt mellem Middelfart Sejlklub og medlemmet
 • Til vedligeholdelse af medlemsliste i adminsistrationssystemet/firmaet Forening Let. I den forbindelse gælder endvidere firmaet Forenings Let´s Persondataftale, som udleveres efter ønske fra medlemmet.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger:

 1. Følsomme personoplysninger: udgøres kun af personoplysninger nødvendige for udarbejdelse af Børneattest. Disse oplysninger destrueres efterfølgende og opbevares ikke.
 2. Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser: Kun i forbindelse med Børneattest
 3. Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, fødselsdato. (der anvendes ikke CPR nr. i Middelfart Sejlklubs regi)
 4. Indirekte indsamles personoplysninger i forbindelse med kontingentbetaling. Disse oplysninger, udover oplysninger der indgår i banktransaktioner og som fremgår af kontoudtog herfra, har Middelfart Sejlklub ingen adgang til.

Kilder

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

 1. Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 2. Offentlige myndigheder.
 3. Administrationssystemet/firmaet Forening Let
 4. Bankkonti hvortil der indbetales kontingent i Middelfart Sejlklubs regi eller refunderes udlæg fra.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Vi bruger udelukkende dine oplysninger til kontakt med dig samt til at sikre dit medlemskab af Dansk Sejlunion/DIF og sikre en smidig administration af dit medlemskab via Forening Let.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Overordnet medlemsorganisation: Dansk Sejlunion (DS) subsidiært Dansk Idræts Forbund (DIF)

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger indtil udmeldelse af Middelfart Sejlklub.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Varetagelse af direkte kontakt med dig og overordnet set til at sikre dit medlemskab af Dansk Sejlunion, hvor du automatisk er medlem, når du er medlem af Middelfart Sejlklub.
 • Personoplysninger nødvendige for betaling af kontingent via dankort varetages af firmaet Forening Let (se ovenstående om dette firmas Persondataaftale)

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af de oplysninger, klubben opbevarer om dig.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger (incl. Billedmaterialer hvorpå du figurerer) til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Du skal dog være opmærksom på, at dette i visse tilfælde, kan være lig udmeldelse af Middelfart Sejlklub f.eks. fjernelse af tlf. E-mail, adresse og fødselsdato samt år.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • For så vidt angår oplysninger afgivet til Forening Let subsidiært NETS i forbindelse med betaling behandles dine henvendelser herom i relation til disse firmaers aftaler med Middelfart Sejlklub – som du efter ønske kan få udleveret.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Middelfart Sejlklubs formand, som forelægger din henvendelse for bestyrelsen til behandling.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 0105 2018
Søren H. Trolle
Formand
Middelfart Sejlklub