Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne
 Tilmelding
Tilmelding til onsdagssejlads i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2018 sæsonen skal ske på følgende link: Tilmelding

Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler.

Se Tilmeldte
 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser 2018 forårserien
Sejladsbestemmelser 2018 efterårsserien
 Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister
Løbsliste Onsdagssejlads 2018
 Til Dommerne
Dommerliste Onsdagssejlads 2018
Dommervejledning
Måltagningsliste
 Andet
 Protestskema