Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne
 Tilmelding
Tilmelding til onsdagssejlads i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2018 sæsonen skal ske på følgende link: Tilmelding

Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler.

Se Tilmeldte
 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser 2018 forårserien
 Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister
Løbsliste Onsdagssejlads 2018
 Til Dommerne
Dommerliste Onsdagssejlads 2018
Dommervejledning
Måltagningsliste
 Andet
 Protestskema