Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne 2022
 Tilmelding

Tilmelding til onsdagssejlads og klubmesterskab for onsdagssejlere i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2022 sæsonen skal ske på følgende link:
Tilmelding til Aftensejlads/Fællessejlads og Klubmesterskab

Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler inden tilmeldingsfristen.

 Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser 2022 forårsserien

Sejladsbestemmelser 2022 efterårsserien

Matchracerne er, fra og med Forår 02 sejladsen, målt ind med fok (Tmax=12,00, LP=3,88, JHW=1,93). Målene på websejler er ikke tilrettet efter ønske fra MRD.

Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister

Løbsliste forårsserien 2022
Løbsliste Efterårsserien 2022

 Til Dommerne

Dommervejledning

Måltagningsliste

Dommerliste Onsdagssejlads 2022

 Andet
 Protestskema