Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne 2020
 Tilmelding

Tilmelding til onsdagssejlads og klubmesterskab for onsdagssejlere i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2020 sæsonen skal ske på følgende link:
Tilmelding til Aftensejlads/Fællessejlads og Klubmesterskab

Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler.

 Sejladsbestemmelser

Grundet de uforudseelige forhold vi er undelagt pt. vil sejladsbestemmelserne først blive tilgængelige umiddelbart før første sejlads.

Sejladsbestemmelser 2020 efterårsserien

 Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister
Løbsliste Efterår2020
 Til Dommerne

Dommervejledning

Måltagningsliste

Dommerliste Onsdagssejlads 2020

 Andet
 Protestskema