Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne 2019
 Tilmelding
Tilmelding til onsdagssejlads og klubmesterskab for onsdagssejlere i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2019 sæsonen skal ske på følgende link:

 

Tilmelding

Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler.

 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser 2019 forårserien
 Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister
Løbsliste Onsdagssejlads
 Til Dommerne

Dommervejledning

Måltagningsliste

Dommeliste

 Andet
 Protestskema