Onsdagssejlads

 Information om Onsdagssejladserne
 Tilmelding
Tilmelding til onsdagssejlads i Middelfart Sejlklub samt fællessejladserne for 2018 sæsonen skal ske på følgende link: Tilmelding Husk at forny bådens kapsejladslicens på websejler. Se Tilmeldte
 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser 2018 forårserien
 Banekort
 Onsdagssejlads Banekort
 Løbslister
 Kommer senere
 Dommerliste
Kommer senere
 Dommervejledning
 Download
 Måltagningsliste
 Download
 Andet
 Protestskema