Bookning

MS booking-system omfatter:

Link til bookingsider Regler for booking
Klubhus Koordineringen sker gennem vores klubhusformand.
Følgebåde
Trailere Klubbens udlejningsjoller har førsteret til trailerne og førsterette opnås ved bookning senest 7 dage forud for stævnet. Bookning sker med navn og stævne og personen hæfter for skader på traileren, herunder fejl på lys og bom (afregnes efter omkostninger + 1000,-). Anvendes trailerne, forud for indberetning af skader fejl og mangler, hæfter låneren for alle fejl og mangler. Brugerne er forpligtet til at indberette fejl og mangler til MSU, herunder slidtage så som lejer, dæk og rust. Traileren skal returneres i aflåst tilstand (kodelås (koster 500,-)), med lygtebom på indrettet plads i grejrummet.
Skole H-både Læs om regler for booking her
Mastereoler Koordineringen sker gennem vores klubhusformand. Det er gratis for sejlklubbens medlemmer at benytte mastereolen. Masten skal være mærket med nummer der svarer til fortegnelsen, der er at finde på sejlklubbens opslagstavle.