Ungdom

Velkommen til Ungdoms- og jolleafdelingen
Vi kan tilbyde dig og evt. dine forældre at blive en del af vores afdeling – Her kan du lære at sejle eller at blive en bedre sejler. Vi råder over optimistjoller, Fevajoller, 405-joller, 29-joller, flerskrogsjoller og windsurfere, samt muligheden for at få træning indenfor disse jolletyper. Sejler du selv en anden type jolle er du også velkommen.

Hvad er ungdoms- og jolleafdelingen
Ungdoms- og jolleafdelingen er et udvalg under Middelfart Sejlklub (MS), der er tildelt titlen “Ungdomsvenlig Sejlklub” af Dansk Sejlunion. Dvs. at MS stiller en række faciliteter og muligheder til rådighed, der giver unge mulighed for at fatte interesse for sejlsporten.

Siden sæsonen 2009 er den tidligere jolleafdeling og ungdomsafdeling lagt sammen til en fælles afdeling.

Giv en hånd med, så sker der noget

Ungdoms- og jolleafdelingen fungerer kun fordi, der er en hel flok engagerede mennesker, der løser en masse små arbejdsopgaver. Du kan også få en opgave – og det kræver bestemt ikke, at du har forudgående sejlererfaring.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Erik Christiansen Tlf. 25284219.

Forretningsorden


Målsætning
For at der er en fælles forståelse for arbejdet der gøres i Ungdoms- og jolleafdelingen er det vigtigt at alle kender målsætningen for afdelingen.


Børneattester
Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Disse krav overholder vi naturligvis i Middelfart Sejlklub, så er du frivillig i denne kategori vil du blive kontaktet af ungdomslederen med henblik på indhentelse af omtalte børneattest.