Vision

Visioner i Middelfart Sejlklub

Middelfart Sejlklub ønsker at være en stor, kvalitetsbevist og betydningsfuld sejlklub i trekantsområdet, og vi vil være den progressive klub, som skaber innovative arrangementer samt læring af højeste kvalitet. Endvidere er det et vigtigt mål at danne og udbygge rammerne for klubbens sociale samvær sideløbende med, at vi også vedligeholder og bakker op om eksisterende traditioner. Vi vil være insisterende på at udvikle innovative tur- og kapsejladsarrangementer samt have fokus på sejlsportsmiljøet i og omkring klubben. Klubben ønsker at rumme progressive tur- og kapsejlere i alle aldersgrupper og vil være inkluderende og opsøgende i forhold til både eksisterende som nye medlemmer, samt indgå i tætte samarbejder med MRD, Danmarks Sejlsportsliga, Dansk Sejlunion og (andre) vandsportsklubber i området. Klubben sigter også mod at være en vigtig medspiller i forhold til at markedsføre kommunen i det hele taget, men især som sejlsports- og naturkommune. Ovenstående sikres gennem sund økonomi.

Uddybning af visionen:

Middelfart Sejlklub ønsker at være en stor, kvalitetsbevist og betydningsfuld sejlklub i trekantsområdet.

Klubben ønsker at have en stor medlemstilslutning og medlemsfremgang (over 500 medlemmer). Vi vil være betydningsfulde og trendskabende for området. Klubben ønsker at kunne tilbyde arrangementer af høj kvalitet, hvilket betyder, at klubbens træning, undervisning og arrangementer udfoldes på et væsentligt niveau, som gør det muligt for sejlere at udnytte deres potentialer fuldt ud.

Eksempler:

 • Jollesejlerenes træning skal være af høj kvalitet og føre sejlerne frem til markante sportsresultater
 • Sejlerskoleundervisningen resulterer i sikre og kompetente sejlere både inden for tursejlads som på kapsejladsbanen. Alle sejlere har en sikker teoretisk ballast, der står i forhold til deres personlige ambitioner
 • Vore kapsejladsstævner markerer sig tydeligt både lokalt, regionalt og nationalt
 • Onsdagskapsejladserne fremstår socialt og kapsejladsmæssigt som klubbens omdrejningspunkt for kølbådssejlerne
 • Klubben arrangerer stævner og camps af høj kvalitet, som sejlere fra andre klubber ønsker at deltage i (distancekapsejladser, singlehandsejladser).

og vi vil være den progressive klub, som skaber innovative arrangementer samt læring af højeste kvalitet

Klubben ønsker at forholde sig positivt i forhold til nye tiltag inden for sejlads, herunder båd- og jolletyper, stævne- og campformer samt undervisningsmetoder.

Klubben er ikke bange for at forsøge nye former for undervisning, camps og stævner, herunder singlehandsejladser, distancesejladser eller stævner.

Klubben ønsker at være opsøgende i forhold til viden og udvikling i sporten, samt være positiv over for nye tiltag og ildsjæle.

Eksempler:

 • Træningscamps for joller og klassebåde, sejlerskole (tur- og kapsejlads), teoretiske kurser, fælles distancesejladser, stævner (sejlunionens Grandprix-serie, klassejoller og både), Sejlsportsligaens ungdoms- og seniorliga.

Endvidere er det et vigtigt mål at danne og udbygge rammerne for klubbens sociale samvær sideløbende med, at vi også vedligeholder og bakker op om eksisterende traditioner. Vi vil være insisterende på at udvikle innovative tur- og kapsejladsarrangementer samt have fokus på sejlsportsmiljøet i og omkring klubben.

Klubben ønsker at danne rammerne for eksisterende og nye former for sejladsaktiviteter. Rammerne skal være af høj kvalitet på vandet og på land, herunder lokaler, forplejning, kapsejladsbanen etc.

Klubben ønsker at danne rammerne for at sejlerne kan udvikle sig til sejlsportsudøvere på højt niveau gennem adgang til udstyr af høj kvalitet (joller, grej, både, motion, materiale), undervisning på højt niveau (træning, kurser,) samt samarbejde med andre instanser (kommunen, sejlunionen, klasseforeninger og MRD).

Eksempler:

 • Adgang til fysisk træning, motion, adgang til joller og både af høj kvalitet
 • Indkøb af eksterne trænere, afholde fester, indgå i samarbejde med andre klubber om afholdelse af camps og stævner
 • Adgang til tørreskabe, omklædningsfaciliteter, plads til grej, gode møbler
 • Tæt samarbejde med klasseforeninger, MRD og kommunen

Klubben ønsker at rumme progressive tur- og kapsejlere i alle aldersgrupper

Klubben ønsker at rumme alle køn og aldersgrupper, særligt progressive sejlere.

Progressive tur- og kapsejlere defineres som sejlere, der ønsker at inkludere nye tur- og kapsejladsmåder i klubbens daglige arrangementer.

Eksempler:

 • Nye former for fællessejlads, kapsejladser,

og vil være inkluderende og opsøgende i forhold til både eksisterende som nye medlemmer, samt indgå i tætte samarbejder med MRD, Danmarks Sejlsportsliga, Dansk Sejlunion og (andre) vandsportsklubber i området.

Klubben ønsker, at være opsøgende i forhold til nye medlemmer, samt behandle eksisterende medlemmer med værdighed og respekt.

Klubben ønsker at indgå i samarbejde med andre agenter inden for vandsport, især MRD, Sejlunionen, Sejlsportsliga og andre klubber i området.

Klubben ønsker også at samarbejde med andre klubber inden for vandsport.

Eksempler:

 • Arrangere DM, EM og VM’er sammen med MRD
 • Arrangere vandsportsaktiviteter sammen med andre vandsportsklubber (kajak, SUP, etc.)
 • Udsende velkomstbrev til nye brugere af marinaen.
 • God og nem hjemmeside, aktive facebook-grupper (sider)
 • Flere åbne bestyrelsesmøder
 • Arbejdende udvalg under bestyrelse (ombyg, lokalplan, marinaplan)

Klubben sigter også mod at være en vigtig medspiller i forhold til at markedsføre kommunen i det hele taget, men især som sejlsports- og naturkommune.

Klubben ønsker at sætte sejlsport på kommunens sportslige dagsorden og være med til at markedsføre området og kommunen, som et sted hvor man sejler med sejl.

Klubben ønsker, at anvende og fremvise naturen og mulighederne området har, i forhold til sejlads.

Klubben ønsker at indgå i tæt samarbejde med kommunen og andre i forhold til havne, marinaer, strande, hav og vandsportsaktiviteter.

Eksempler:

 • Havne- og stranddage, sejladsevents
 • Udvikling af havne og marinaer

Ovenstående sikres gennem sund økonomi.

Klubben ønsker at have en sund økonomi gennem kontingent, jolleudlejning, sejlerskole, stævner, camps samt tilgang til fondsmidler og sponsorater.

Aktiviteter skal så vidt muligt være overskudsgivende, og der skal altid (løbende) udarbejdes fondsansøgninger. Der skal løbende udvikles overskudsgivende nye aktiviteter.

Eksempler:

 • Kontingent skal fastsættes således, at medlemmerne føler, at de får noget for deres penge
 • Der skal løbende ansøges om sponsorater og fondsmidler til ombyg, båd- og jolleindkøb
 • Klubben kan ansøge om fondsmidler til ombyg og udvidelse af eksisterende klubhus, når marina- og lokalplanen er på plads

Ovenstående vision blev vedtaget af generalforsamlingen feb. 2018