Duelighedsbevis

Sejlerskolen har kurser i Duelighedsbevis og Yachtskipper af 3. grad

Duelighedsbevis Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. Ofte kræves duelighedsbevis når man skal leje båd og nogle forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har et duelighedsbevis. Se mere om duelighedsprøven, klik her HER

Et duelighedsbevis består af et praktisk modul med sejlads og et teorimodul (navigation). Teorimodulet (navigation) + Praktisk duelighedsprøve = Duelighedsbevis. (havets kørekort).
Praktisk modul; Når du har gennemført sejlerskolen (normalt efter 2 år) kan der efter nærmere aftale afholdes praktisk prøve til Duelighedsbevis. Her vil du blive eksamineret af en censor som er udpeget af søfartsstyrelsen. Prøvegebyr ca. kr. 150,- 200.- betales af eleven selv. 

Teorimodul Fra januar 2022 starter hold med teoretisk duelighed op. Her lærer du navigation på søkort, sikkerhed, søvejsregler, lys- og dagsignaler samt meget mere. Kurset afsluttes med prøve. 

Kurset gennemføres over 2 weekends, den 8-9 januar og den 22-23 januar 2022 med prøve den 23. januar. Du kan se undervisningsdagene HER

Praktik:
– Kurset koster 1.735 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112.
– Alle dage undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00.
– Husk varmt tøj, da der kan være lidt fodkoldt.

Tilmelding duelighedsbevis teorimodul (navigation), HER (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2021 eller når holdet er fyldt op med 12 kursister).

Yachtskipper af 3. grad Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Yachtskipper 3. omfatter kun teori. Se mere om Yachtskipper af 3. grad, klik her HER . Fra januar 2022 starter Yachtskipper 3, hvis der er minimum 6 tilmeldte.

Kurset strækker sig over 3 weekends, den 5-6 februar, 19-20 februar og 5-6 marts 2022, med prøve den 6. marts 2022

Du kan se undervisningsdagene til Yachtskipper af 3. grad HER

Praktik:
– Kurset koster 2185 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112
– Alle weekender  undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00
– Husk varm tøj, da der kan være lidt fodkoldt

Det er en forudsætning for at bestå kurset, at man har gennemført et brand og sikkerhedskursus.

Tilmelding Yachtskipper af 3. grad HER (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2021 eller når holdet er fyldt op med 10 kursister)