Duelighedsbevis

Sejlerskolen har kursus i Duelighedsbevis

 

Duelighedsbevis

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. Ofte kræves duelighedsbevis når man skal leje båd og nogle forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har et duelighedsbevis. Se mere om duelighedsprøven, klik her HER

Et duelighedsbevis består af et praktisk modul med sejlads og et teorimodul (navigation). Teorimodulet (navigation) + Praktisk duelighedsprøve  =  Duelighedsbevis. (havets kørekort).
Praktisk modul; Når du har gennemført sejlerskolen (normalt efter 2 år) kan der efter nærmere aftale afholdes praktisk prøve til Duelighedsbevis. Her vil du blive eksamineret af en censor som er udpeget af søfartsstyrelsen. Prøvegebyr ca. kr. 150,- betales af eleven selv. 

Teorimodul

Fra januar 2021 starter hold med teoretisk duelighed op. Her lærer du navigation på søkort, sikkerhed, søvejsregler, lys- og dagsignaler samt meget mere. Kurset afsluttes med prøve. 

Kurset gennemføres over 9 hverdagsaftener og en eksamensdag. Du kan se undervisningsdagene HER.

Praktik:
– Kurset koster 1700 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112.
– Alle tirsdage undervises i tidsrummet: 18.30 – 21.30.
– Husk varmt tøj, da der kan være lidt fodkoldt.

Tilmelding duelighedsbevis teorimodul (navigation), tirsdag (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2020 eller når holdet er fyldt op med 12 kursister). Holdet er fuldtegnet for 2021, du henvises til weekendhold, se efterfølgende beskrivelse.

Weekend undervisning.

Duelighedsbevis Weekend.
Såfremt der melder sig mere end 12 kursister til duelighedsundervisningen om tirsdagen, vil vi oprette et Weekend hold, hvor undervisningen foregår over 2 weekends med undervisning fra 9-16 lørdag og søndag i januar 2021. Weekendhold vil kun blive oprettet såfremt tirsdagsholdet bliver fuldtegnet og der melder sig mindst 6 kursister til weekendhold.

Kurset gennemføres over 2 weekends og en eksamensdag. Du kan se undervisningsdagene HER

Praktik:
– Kurset koster 1700 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112.
– Alle dage undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00.
– Husk varmt tøj, da der kan være lidt fodkoldt.

Tilmelding duelighedsbevis teorimodul (navigation), Weekend (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2020 eller når holdet er fyldt op med 12 kursister). Du kan tilmelde dig HER