Duelighedsbevis og Yachtskipper af 3. grad

Sejlerskolen har kurser i Duelighedsbevis og Yachtskipper af 3. grad

 

Duelighedsbevis Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. Ofte kræves duelighedsbevis når man skal leje båd og nogle forsikringsselvskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har et duelighedsbevis. Se mere om duelighedsprøven, klik her HER

Et duelighedsbevis består af et praktisk modul med sejlads og et teorimodul (navigation). Teorimodulet (navigation) + Praktisk duelighedsprøve  =  Duelighedsbevis. (havets kørekort).
Praktisk modul; Når du har gennemført sejlerskolen (normalt efter 2 år) kan der efter nærmere aftale afholdes praktisk prøve til Duelighedsbevis. Her vil du blive eksamineret af en sensor som er udpeget af søfartsstyrelsen. Prøvegebyr ca. kr. 250,- betales af eleven selv. 

Teorimodul  Fra januar 2020 starter hold med teoretisk duelighed op. Her lærer du navigation på søkort, sikkerhed, søvejsregler, lys- og dagsignaler samt meget mere. Kurset afsluttes med prøve. 

Kurset gennemføres over 9 hverdagsaftener og en eksamensdag. Du kan se undervisningsdagene HER

Praktik:
– Kurset koster 1700 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112.
– Alle tirsdage undervises i tidsrummet: 18.30 – 21.30.
– Husk varm tøj, da der kan være lidt fodkoldt.

Tilmelding duelighedsbevis teorimodul (navigation), tirsdag   Tilmelding lukket, da der er 12 tilmeldte.  (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2019 eller når holdet er fyldt op med 12 kursister).

 

Yachtskipper af 3. grad Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Yachtskipper 3. omfatter kun teori. Se mere om Yachtskipper af 3. grad, klik her HER . Fra januar 2020 starter Yachtskipper 3., hvis der er minimum 6 tilmeldte.

Du kan se undervisningsdagene Yachtskipper af 3. grad HER

Praktik:
– Kurset koster 2100 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112
– Alle weekender  undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00
– Husk varm tøj, da der kan være lidt fodkoldt

Tilmelding Yachtskipper af 3. grad Tilmelding lukket,  (Vi lukker for tilmeldingen 1. december 2019 eller når holdet er fyldt op med 12 kursister)