Duelighedsbevis

Sejlerskolen har kurser i Duelighedsbevis og Yachtskipper af 3. grad

Duelighedsbevis Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. Ofte kræves duelighedsbevis når man skal leje båd og nogle forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har et duelighedsbevis. Se mere om duelighedsprøven, klik her HER

Et duelighedsbevis består af et praktisk modul med sejlads og et teorimodul (navigation). Teorimodulet (navigation) + Praktisk duelighedsprøve = Duelighedsbevis. (havets kørekort).
Praktisk modul; Når du har gennemført sejlerskolen (normalt efter 2 år) kan der efter nærmere aftale afholdes praktisk prøve til Duelighedsbevis. Her vil du blive eksamineret af en censor som er udpeget af søfartsstyrelsen. Prøvegebyr ca. 150-200 kr.- der betales af eleven selv. 

Teorimodul Fra efteråret 2024 starter hold med teoretisk duelighed op. Her lærer du navigation på søkort, sikkerhed, søvejsregler, lys- og dagsignaler samt meget mere. Kurset afsluttes med prøve. 

Kurset gennemføres over 3 weekender, der vil blive fastlagt senere.

Praktik:
– Kurset koster 1.825 kr. Hertil kommer køb af bøger og materialer.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112.
– Alle dage undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00.
– Husk varmt tøj, da der kan være lidt fodkoldt.

Hvis du er interesseret i at deltage, så registrer dig HER, Der vil ikke blive opkrævet penge endnu, men så snart der er nok tilmeldte eller vi kender de eksakte datoer, vender vi tilbage.Yachtskipper af 3. grad Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Yachtskipper 3. omfatter kun teori. Se mere om Yachtskipper af 3. grad, klik her HER . Fra september 2024 starter Yachtskipper 3, såfremt der er mindst 6 tilmeldte.

Kurset strækker sig over 3 weekender.

Undervisningsdagene til Yachtskipper af 3. grad er ikke endelig fastlagt, men du kan reservere en plads HER, Der vil ikke blive opkrævet penge endnu, men så snart der er nok tilmeldte eller vi kender de eksakte datoer, vender vi tilbage.

Praktik:
– Kurset koster 2275 kr. Hertil kommer køb af bøger, materialer og eventuelle attester.
– Undervisningen gennemføres i Middelfart Sejlklubs Klubhus på Østre Hougvej 112
– Alle weekender undervises i tidsrummet: 09.00 – 16.00
– Husk varm tøj, da der kan være lidt fodkoldt

Det er en forudsætning for at bestå kurset, at man har gennemført et brand og sikkerhedskursus.