Duelighedsbevis

Sejlerskolen har kurser i Duelighedsbevis og Yachtskipper 3

Duelighedsbevis
Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde under 15 meter, er der i Danmark ingen krav om særlig uddannelse eller eksamen (undtagen for speedbåde). Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere er en mulighed, du efter eget skøn kan benytte til at øge sikkerhed og fornøjelse til søs. Duelighedsprøven består af en praktisk prøve og en teoriprøve, der bl.a. indeholder søvejsregler og navigation. Duelighedsbeviset giver også ret til sejlads med speedbåd. Ofte kræves duelighedsbevis når man skal leje båd. Flere forsikringsselvskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har et duelighedsbevis.
Se mere om duelighedsprøven HER

Et duelighedsbevis består af et praktisk modul med sejlads og et teorimodul med navigation. Teoretisk duelighed + Praktisk duelighed  =  Duelighedsbevis. (havets kørekort).
Praktisk modul; Når du har gennemført sejlerskolen (normalt efter 2 år) kan der efter nærmere aftale afholdes praktisk prøve til Duelighedsbevis. Her vil du blive eksamineret af en sensor som er udpeget af søfartsstyrelsen. Prøvegebyr ca. kr. 230,- betales af eleven selv. 
Teorimodul; Kurset gennemføres over tre weekends eller 12 hverdagsaftener. Fra januar 2019 starter hold med teoretisk duelighed op. Her lærer du navigation på søkort, sikkerhed, søvejsregler, lys- og dagsignaler samt meget mere. Kurset afsluttes med prøve. Pris 1700 kr. Hertil kommer køb af bøger og materielaer.

Yachtskipper af 3. grad
Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Yachtskipper 3. omfatter ikke praktik men kun teori.
Se mere om Yachtskipper af 3. grad HER

Fra januar 2019 starter Yachtskipper 3., hvis der er minimum 6 tilmeldte. Pris 2100 kr. Hertil kommer køb af diverse materialer, samt sikkerhedskursus, der koster ca. 900.- kr.

Alvin Bang,  Mail  alvin@teambang.dk
Mobil. 3131 1398