Guttermandspokalen

  • Guttermandspokalen

Guttermandspokalen er en ærespokal, som gives til et medlem, der igennem årene har udvist god klubånd og gjort en ekstraordinær indsats i klubben.

År Guttermand (M/K)
2023 Daniel Holstener Kenworthy
2022 Michael Terp Knudsen
2021 Samuel Lundsfryd Jensen
2020 Gulli Blæsbjerg
2019 Christian Thomsen
2018 Steen Madsen
2017 Ole Liisborg
2016  Hans Nielsen
2015 Lone Riis
2014 Aase Ullerup
2013 Bo Landry
2012 Karsten Svenningsen
2011 Bjarne Andersen
2010 Bent Overby 
2009  Charlotte Pedersen
2008  Heinz Dorow
2007 Tommy Dyg