Guttermandspokalen

  • Guttermandspokalen

Guttermandspokalen er en ærespokal, som gives til et medlem, der igennem årene har udvist god klubånd og gjort en ekstraordinær indsats i klubben.

ÅrGuttermand (M/K)
2023Daniel Holstener Kenworthy
2022Michael Terp Knudsen
2021Samuel Lundsfryd Jensen
2020Gulli Blæsbjerg
2019Christian Thomsen
2018Steen Madsen
2017Ole Liisborg
2016 Hans Nielsen
2015Lone Riis
2014Aase Ullerup
2013Bo Landry
2012Karsten Svenningsen
2011Bjarne Andersen
2010Bent Overby 
2009 Charlotte Pedersen
2008 Heinz Dorow
2007Tommy Dyg