Klubbens Historie

Middelfart Sejlklub blev stiftet i 1910 og udgjorde i starten en lille samling både for svaj i bæltet . I 50`erne blev Sejlklubben lagt sammen med Middelfart Sejlforening, hvor man beholdt den gamle Middelfart Sejlklub stander; men tog navnet Middelfart Sejlforening. Dette holdt frem til 1966, hvor klubben skilles på grund af uenigheder omkring juniorarbejdet. Middelfart Sejlklubnavnet genopstår og klubben meldes ind i Dansk Sejlunion. I 1968 bygges der nyt klubhus ved Kongebrogården og dette bliver klubbens faste tilholdssted frem til 1980, hvor den nye marina indvies i Teglgårdsbugten. Der bliver bygget nyt og større klubhus ved marinaen og klubben vokser hurtigt til sin nuværende størrelse med godt 300 medlemmer. Siden flytningen til marinaen har Middelfart Sejlklubs aktiviteter på det kapsejladsmæssige område været meget stort med afholdelse af DM i flere klasser samtidig med et højt niveau på ungdomssiden og som det sidste skud på stammen vært for trekantens Match Race Center. Middelfart Sejlklub har gennem mange år stået for områdets største kapsejlads, Brandsø Rundt, der i sin storheds æra kunne tælle op mod 250 både og som nu gennem flere år konstant har kunnet mønstre ca. 120 både til start. Middelfart Sejlklub er den eneste af områdets mange sejlklubber der er medlem af Dansk Sejlunion og dermed også Dansk Idrætsforbund, hvilket er en nødvendighed for afholdelse af sportslige arrangementer og en garant for sejlsportens udvikling i Danmark.