H-båd – Sejl sammen

Klubbens H-både kan benyttes af klubbens medlemmer, som har duelighedsbevis.

Middelfart Sejlerefterskoles formål er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart Sejlerskole hjælpes videre som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub. Dette gøres bl.a. ved at muliggøre, at medlemmerne af sejlskolen gennem fortsat medlemskab af klubben kan anvende sejlerskolens H-båd.

H-bådene skal anvendes til “sejl – sammen” undtagen onsdag aften hvor båden anvendes til kapsejlads. H-bådene kan ligeledes bruges af alle klubmedlemmer i weekender og ferier, blot skipper har duelighedsbevis.

Klubben hjælper gerne klubbens medlemmer med at sammensætte besætning på H-båden og hvis der er behov for det, yderligere hjælp med opstart af sejlads. Hvis der generelt er mere behov for hjælp fra en instruktør, hjælper klubben også med det.


 • Mandag: Sejl sammen
 • Tirsdag: Sejl sammen
 • Onsdag: Reserveret til aftenkapsejlads
 • Torsdag: Sejl sammen

 • Weekender: Båden kan lejes fra fredag til søndag for at prøve tursejlads med familien eller venner.

 • Ferier: Båden kan lejes i hele uger (fredag aften kl. 18 til fredag aften kl. 18) i sommerpausen.

 • Kapsejlads: Båden kan lejes til kapsejlads. Det er muligt at tage til kapsejladsstævne et andet sted, da der følger trailer med båden. Det kræver, at man selv kan lægge chauffør og bil til.

Guide til at komme i gang med H-båden:

 1. Overvej først formålet med sejladsen. Ønsker du at fortsætte med at fastholde din kunnen fra sejlerskolen eller ønsker du , at deltage i kapsejlads?

 2. Overvej ugedagen og varigheden af din booking. Ønsker du at have båden en fast ugedag eller lidt flere dage i streg?

 3. Har du nogle at sejle sammen med eller skal vi hjælpe?

 4. Book og betal booking

 5. Kræver det hjælp at komme i gang med den første tur eller kræver det lidt generel støtte i starten, så kontakt Per Lundorff – han kan hjælpe dig videre.

 6. Aftal med Per Lundorff, hvilken hjælp du skal have

 7. Sejl!

Vilkår

 • For at leje H-båden i hverdage kræves medlemskab af sejlklubben af alle deltagere.

 • Skipper skal have duelighedsbevis.

 • Særskilt vilkår ved weekend- og ferieleje – Ansvarlig skipper skal have duelighedsbevis og være medlem af Middelfart Sejlklub.

 • Særskilt vilkår ved leje til kapsejlads i weekender – medlemskab kræves af sejlklubben for alle deltagere.

Pris

  Pris Depositum* Samlet pris
Mandag-Torsdag (pr. Sæson) 7500 3000 10500
Weekend 500 3000 3500
Ferie (pr. uge) 700 3000 3700
Kapsejlads Weekend 500 3000 3500

Links til Booking og betaling

 

Henvendelse omkring H-bådene – Per Lundorff – Mobil 2630 8826