H-båd – Sejl sammen

Klubbens H-båd kan sejles af elever, som har duelighedsbevis.

Middelfart Sejlerefterskole vision er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart Sejlerskole hjælpes videre som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub. Dette gøres bl.a. ved at tilsikre, at medlemmerne af sejlskolen gennem fortsat medlemsskab af klubben kan leje sejlerskolens H-båd.

H-båden skal anvendes til “sejl – sammen” undtagen onsdag aften hvor båden anvendes til kapsejlads. H-båden kan ligeledes bruges af klubmedlemmer i weekends og ferier.

Mandage, tirsdage og torsdage: Sejlerhold på max4 personer kan leje båden til selvstændig sejlads. Man kan evt selv danne hold, eller vi kan hjælpe. Alle skal være medlem af Middelfart Sejlklub og mindst en skal have duelighedsbevis. Man har båden hele sæsonen denne faste ugedag. Prisen for sæsonen er 7500.- kr pr. besætning, ved tre M/K. Denne ordning inkluderer mindst 1 weekend.  Man skal erlægge et depositum på 3000.-  pr. person kr. til dækning af selvrisikoen i forbindelse med evt. skader.

Onsdage: Aftenkapsejlads: Året kan deles i to sæsoner – forår/efterår – hvis der er flere hold, som ønsker at sejle kapsejlads. Betingelserne er de samme som ved mandag, tirsdag og torsdag.

Weekender: Man kan leje båden fra fredag til søndag med henblik på at afprøve tursejlads med familien eller vennerne. Skipper skal have duelighedsbeviset og være medlem af Middelfart Sejlklub. Pris 700 kr. (depositum 3000.- kr. erlægges). Båden kan bokkes i weekender HER


Sommerferie: Man kan også leje båden i juli måned på ugebasis. Her kan man leje båden for at prøve tursejlads i en hel uge sammen med familie eller venner. Igen kræver vi at skipperen har duelighedsbevis og er medlem af klubben. pris 1000.- kr. pr. uge (depositum erlægges) 

Kapsejladsstævner: Har man lyst at prøve at tage til kapsejladsstævne et andet sted, kan man leje båden incl. trailer til landevej. Det kræver, at man selv kan lægge chauffør og bil til. Desuden kræver det, at alle i besætningen er medlem af klubben. Pris 700 kr. (depositum 3000.- kr erlægges)

Du kan betale for sæsonleje 2019 HER

Du skal betale depositum, hvis du lejer båd HER

Henvendelse omkring udlejning til: Ole Liisborg Mobil 2929 9505

eller

Alvin Bang alvin@teambang.dk  Mobil. 3131 1398