H-båd – Sejl sammen

Klubbens H-både kan benyttes af klubbens medlemmer, som har duelighedsbevis.

Middelfart Sejlerefterskole vision er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart Sejlerskole hjælpes videre som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub. Dette gøres bl.a. ved at tilsikre, at medlemmerne af sejlskolen gennem fortsat medlemsskab af klubben kan anvende sejlerskolens H-båd.

H-bådene skal anvendes til “sejl – sammen” undtagen onsdag aften hvor båden anvendes til kapsejlads. H-bådene kan ligeledes bruges af alle klubmedlemmer i weekends og ferier, blot lejer har har duelighedsbevis.

Mandage, tirsdage og torsdage: Sejlerhold på max 3 personer kan leje bådene til selvstændig sejlads. Man kan evt selv danne hold, eller vi kan hjælpe. Alle skal være medlem af Middelfart Sejlklub og mindst en skal have duelighedsbevis. Man har båden hele sæsonen denne faste ugedag. Prisen for sæsonen er 7500.- kr pr. besætning, ved tre M/K.
Denne ordning inkluderer mindst 1 weekend pr. medlem med duelighedsbevis. Man skal erlægge et depositum på 3000.-  pr. besætning til dækning af selvrisikoen i forbindelse med evt. skader.


Onsdage: Aftenkapsejlads:  Betingelserne er de samme som ved mandag, tirsdag og torsdag.

Weekender: Man kan leje bådene fra fredag til søndag for at prøve tursejlads med familien eller venner. Skipper skal have duelighedsbevis og være medlem af Middelfart Sejlklub. (Pris 500 kr. + depositum 3000.- kr.). 

Bådene kan bookes i weekender HER
Du skal betale for weekendleje  HER
Du skal betale depositum for weekendleje HER

Sommerferie og ugeleje:
Man kan leje båden i hele uger (fredag aften  kl. 18 til fredag aften kl. 18) i kapsejlads-sommerpausen. Det betyder ugeleje er muligt efter sidste onsdagskapsejlads i forårsserien til første planlagte onsdagskapsejlads i efterårsserien.  I disse uger kan man ikke booke weekends eller enkeltdage før efter sidste onsdagskapsejlads i forårsserien. Dette for at give plads og tid til ugebookinger til sommerferieturene.
Skipperen skal have duelighedsbevis og være medlem af klubben. pris 700.- kr. pr. uge (depositum på 3000.- erlægges). Booking af hele uger til feriesejlads skal være foretaget 7 hverdage inden sidste onsdagskapsejlads i forårsserien.
Du skal betale for ugeleje  HER

Du skal betale depositum for ugeleje HER

Kapsejladsstævner: Har man lyst at prøve at tage til kapsejladsstævne et andet sted, kan man leje bådene incl. trailer til landevej. Det kræver, at man selv kan lægge chauffør og bil til. Desuden kræver det, at alle i besætningen er medlem af klubben. Pris 500 kr. (depositum 3000.- kr erlægges)

Du kan betale for sæsonleje 2020 HER

Du skal betale depositum (3000.- pr. besætning), hvis du lejer båd på fast ugedag (mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag)  HER

Henvendelse omkring udlejning til: Ole Liisborg Mobil 2929 9505