Aktivitets oversigt

Plan for vinteraktiviteter.

Så er planen her. Skriv med det samme i din kalender:

Afriggerfest er afholdt

Kapsejladsregler 22/11 (Det har ikke været muligt at finde en regelkyndig til denne dato. Vi forsøger at finde en ny dato.)

Julefrokost 8/12

Round Rudolf 27/12

Nytårskur 14/1

Gule Ærter/ Svinø Brolaug 2/2

Turpokalen (turaften) 21/2

Romsmagning 15/3

Standerhejsning 6/4

Der vil komme invitation til hvert enkelt arrangement, men reserver
allerede nu datoen. Skriv endvidere følgende datoer i kalenderen:

Pinsetur 18. maj

Haderslevtur 14. september