Årets guttermand 2023

Begrundelsen for valget af årets “Guttermand”

Daniel Holstener Kenworthy er fra bestyrelsens side valgt til årets “Guttermand”, for hans store indsats i forhold til ungdomsafdelingen. Daniel er som forælder, gået til arbejdet i klubben uden at skele til hvordan vi “plejer” at gøre, men har blot givet sig i kast med forskellige opgaver som skulle løses, f.eks. oprydning i jolleskuret og reparation af joller. Samtidig finder du ham ofte ved klubhuset, i gang med at få jollesejlerne med ud på vandet, og altid sker det i en positiv og venskabelig tone.

Tillykke til Daniel der nu er den seneste Guttermand i rækken af Sejlklubbens Ildsjæle.