Indkaldelse til generalforsamling i Middelfart Sejlklub. 

Indkaldelse til generalforsamling i Middelfart Sejlklub. 

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19:00 i klubhuset. 

 

Vi håber der er mange medlemmer der har lyst til at komme. 

I kan godt deltage uden risiko for at blive trukket ind i et udvalg uden jeres ønske 😉 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år 
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Godkendelse af udvalg.
 6. Valg af Formand (ikke på valg).
 7. Valg af udvalgsformænd.
  • Kasserer
  • Øvrige udvalgformænd 
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Bestyrelsens-Aarsberetning-2023-ver2

Regnskab-2023.pdf

 

Med sejler hilsner 

På bestyrelsen vegne

 

Uffe Sudergaard