Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Middelfart Sejlklub. 

Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19:00 i klubhuset. 

 

Vi håber der er mange medlemmer der har lyst til at komme. Specielt i år vil det det være spændende, da vi nu skal have besluttet fremtiden for vores byggeprojekt. 

I kan godt deltage uden risiko for at blive trukket ind i et udvalg uden jeres ønske 😉 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år 
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Godkendelse af udvalg.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af udvalgsformænd.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Behandling af indkomne forslag.
  1. Byggeudvalget fremlægger status og planerne for finansiering  af multihuset/renovering af klubhuset. 
 10. Eventuelt.

Bestyrelsens Årsbetning for 2022

Regnskab 2022

Ad punkt 5, valg af udvalgsformænd.

Bestyrelsen foreslår oprettelse af et nyt udvalg til medlemskontakt m.m.

Kandidat: Gitte Kokholm Trankjær

 

Ad punkt 7, valg af udvalgsformænd.

Alle bestyrelsens medlemmer er på valg.

Formanden er på valg, idet det er et ulige år. 

Kasséren er normalt på valg i lige år, men kassérposten er ledig da vores kassér har meddelt at hun gerne ser sig afløst på posten.

Derfor er valglisten som følger:

Formand – kandidat: Uffe Sudergaard – villig til genvalg

Kasserer – kandidat: Ledig

MRD-udvalg – kandidat: Erik Christensen – villig til genvalg

Kapsejladsudvalg -kandidat: Steen Madsen – villig til genvalg

Ungdomsudvalg – kandidat:  Samuel Lundsfryd – villig til nyvalg

Sejlerskoleudvalg – kandidat:  Benny Møller – villig til genvalg

Klubhusudvalg – kandidat: Bo Frederiksen – villig til genvalg

 

Ad punkt 9 a, Behandling af indkomne forslag

Bestyrelse ved byggeudvalget vil fremlægge planerne for bygning af multihuset.

 • Vision
 • Status
 • Finansiering

Herunder vedtagelse af planen. 

Med sejler hilsner 
På bestyrelsen vegne

 Uffe Sudergaard