Aktiviteter


Widget not in any sidebars

Ungdoms- og jolleafdelingen er præget af et højt aktivitetsniveau. Af aktivitetskalenderen fremgår de fleste relevante stævner inden for Lillebælt kredsen og flere relevante stævner uden for Lillebælt kredsen. Lillebælt kredsen består af sejlklubberne i Fredericia, Kolding, Skærbæk, Assens, Bogense og Middelfart. Foråret har ikke været normalt, men vi satser på at komme stærkt igen til eferåret.


Aktivitetskalender 2020


Kage- snackordning
Uden mad og drikke duer helten ikke – derfor er det vigtigt at fortælle, at der efter hver træningsaften på vandet brug for boller,kage, frugt el. andet snack og saftevand til sejlerne. Sejlerne bliver skrevet på vores kage- snackliste og skal selv sørge for at bytte, hvis det ikke går op. 

I forbindelse efterårs- og vintertræningen på vandet er der behov for lidt flere kalorier, så her kunne menuen være boller med pålæg og varm kakao.