Aktiviteter

Ungdoms- og jolleafdelingen er præget af et højt aktivitetsniveau. I 2021 er det dog med forbehold, da stævner og aktiviteter arrangeres lidt mere hen ad vejen efterhånden som restriktioner ændres. Af aktivitetskalenderen fremgår de fleste relevante stævner inden for Lillebæltskredsen og flere relevante stævner uden for Lillebæltskredsen. Lillebælt består af sejlklubberne i Fredericia, Kolding, Skærbæk, Assens, Bogense og Middelfart. 

Aktivitetskalender 2021


Kage- snackordning
Uden mad og drikke duer helten ikke. Vi har dog skåret det ind til et minimum, da retningslinjerne ikke tillader sociale sammenkomster, som eks. fælles spisning. Efter hver træningsaften på vandet er det rart med boller, kage, frugt el. andet snack og saftevand til sejlerne. Sejlerne bliver skrevet på vores kage- snackliste og skal selv sørge for at bytte, hvis det ikke går op. 

I forbindelse efterårs- og vintertræningen på vandet er der behov for lidt flere kalorier, så her kunne menuen være boller med pålæg og varm kakao.