Sejlerefterskole…kommer efter sejlerskole

Middelfart Sejlerefterskole (MSE) vision er at medvirke til, at eleverne fra Middelfart Sejlerskole (MSS) hjælpes videre som sejlere og forbliver medlemmer i Middelfart Sejlklub (MS). Dette gøres bl.a. ved at tilsikre, at medlemmerne af MSE gennem fortsat medlemsskab af klubben kan leje sejlerskolens H-båd. Hvis du er interesseret i at sejle i klubbens H-båd “Alfi” så kan du se mere her Link til H-båd sejl sammen.

Mål:

 • MSE fortsat arbejder mod, at hjælpe Middelfart Sejlerskoles elever videre som sejlere, og i muligt omfang tilsikre, at de forbliver medlemmer af Middelfart Sejlklub.
 • MSE er en integreret del af Middelfart Sejlerskole og dermed Middelfart Sejlklub.


Økonomi.

 • MSE har ikke et selvstændigt budget udover et driftsbudgets for MSE båd(e).

 • MSE skal samtidigt med MS øvrige udvalg stille forslag til driftsbudget for MSE både.

 • Driftsbudgettet godkendes af Middelfart Sejlklubs bestyrelse.

 • MSE kan søge Middelfart Sejlklub økonomisk støtte til bådkøb og drift.

 • MSE kan akkumulere eksterne midler til fremtidige bådkøb.

 • Et evt. overskud fra MSE, som ikke hensættes til bådkøb, tilfalder, i lighed med øvrige udvalg, Middelfart Sejlklub.

Anskaffelse af både.

 • MSE kan anskaffe kølbåde til MSE, hvis der er givet tilsagn om udlejning af nyanskaffelser minimum en sæson.

Øvrigt.

 • MSE skal koordinere sponsoransøgninger med Middelfart Sejlklubs bestyrelse.

 • MSE båd(e) skal ligge ved klubbens bro. Inden anskaffelse af både skal MSE fremsende pladsbehov ved klubbens bro til bestyrelsen. Bestyrelsen vil i samarbejde med broens brugere koordinere tildeling af plads.

 • Ved terminering af MSE kan båd(e) sælges og overskuddet tilfalder Middelfart sejlklub.