Hvad er sejlerskole

Vi sejler i Matcher 37 og ved behov et antal Matcher 28, som vi låner af Match Racing Denmark. Bådene er meget velegnede til skolesejlads, da de er stabile og meget manøvredygtige og har et stort cockpit. Der vil på hver af DS 37erne være 4-6 elever og 1 – 2 instruktører. Skulle der enkelte aftener være afbud fra elever, kan der blive tale om at flytte lidt rundt.

Eleverne inddeles i begynder mix og øvede mix samt pigehold.

Begynder mix er for dig med ingen eller meget lidt erfaring i sejlads. På begynderholdene lærer du de grundlæggende principper for at få en sejlbåd til at sejle under forskellige vindforhold. Du vil bl.a. lære:

 • At styre båden
 • At samarbejde på båden
 • Havnemanøvre
 • Sikkerhed
 • Trim af sejl og bådhåndtering
 • Vigeregler og sømandsskab

Øvede mix er for dig, som har nogen erfaring, eller som har gået på sejlerskole før. På øvede mix vil du blive rutineret i det, du har lært tidligere og som indøves for begynderholdene. Derudover vil du lære om trim, hurtig og sikker boathandling samt spilersejlads. Der vil være mulighed for, at der trænes i kapsejlads mellem de øvede hold.

Pigehold. Afhængig af antallet af piger, som ønsker at sejle med piger samt jeres forudsætninger, vil der blive oprettet begynder og øvede hold.

Instruktørerne på sejlerskolen er alle frivillige og ulønnede. Alle instruktører er erfarne sejlere, som har været instruktører tidligere, eller de har været på sejlerskolen som elev i flere år. På begynderholdene vil vi tilstræbe, at der er to instruktører på hver båd, da det giver maksimal indlæring ved at en instruktør eks. kan vejlede rorsmanden, og den anden kan fokusere på sejltrim og resten af besætningen, samt ”hvem gør hvad” under manøvrer.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Dansk Sejlunion, undervisningsmaterialet er delt op i niveau 1 og 2. Vi bruger dog ikke læringsplanerne slavisk, da sejlads i høj grad er vejrafhængigt, og vind og vejr derfor ”bestemmer”, hvad der skal undervises i de enkelte dage.
Vi forventer, at sejlerskolens elever så vidt muligt deltager i alle lektioner for at få størst muligt udbytte af undervisningen.

Hvornår sejler vi?

Vi sejler 9 mandage før ferien og 7 mandage efter ferien. Den sidste mandag før ferien er der fælles-grill efter sejladsen, og den sidste mandag i sæsonen arrangerer vi fællesspisning og ”natsejlads” på Lillebælt. De enkelte sejl-dage kan du se i den vedhæftede kalender.

Hvordan foregår det om mandagen?

 • Vi sejler ud kl. 18. (Holdene aftaler, at der, på skift, mødes lidt før og rigges til, så båden er klar kl. 18.)
 • Inden vi sejler ud, vil instruktøren kort gennemgå, hvad der skal øves på vandet og fordele positioner på båden.
 • Efter sejladsen, som slutter ca. 20:30, vil instruktørerne sammen med jer evaluere dagens sejlads.
 • Aftenen slutter med holdvis arrangeret fællesspisning af medbragt mad eller grill. Der er brygget kaffe, og der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Introduktionsaftener

Ultimo april vil der blive afholdt to introaftener i klubhuset. Sejlerskolen vil disse aftener præsentere sæsonens forløb, hvad hver elev skal gennemgå, og hvad vi sammen kan bringe det til. Der vil i løbet af aftenerne blive mulighed for at se nærmere på de både, vi skal sejle i. Derudover vil vi have forskellige foredrag:

 • Førstehjælp og hjertemassage.
 • Sejladsen Danmark Rundt
 • Columbus Marine viser redningsveste
 • Århus Seashop viser sejltøj.

Vi håber, der kommer rigtigt mange til introaftenerne, og I må meget gerne forberede nogle spørgsmål og gøre jer nogle overvejelser om jeres forventninger til sejlerskolen. Mail med datoer og program følger medio marts.

Tilmelding.
Forventer du at deltage i sejlerskolen sæson 2018, er det vigtigt, at du tilmelder dig snarest muligt, da tilmelding foregår efter “først til mølle” princippet.

Send en mail til mig til mig på alvin@teambang.dk og oplys:

 • Navn, adresse, mailadresse og mobilnummer.
 • Er du begynder eller øvet?
 • Vil du på et pigehold?

Betal medlemskab af klubben og kontingent for sejlerskolen som forklaret nedenfor under punktet ”hvad koster det”.

Hvad koster det?

Før du kan tilmelde dig Sejlerskolens undervisning, skal du tilmeldes som medlem af klubben på middelfartsejlklub.dk. (klik på medlemsregistrering). Du skal herefter tilmelde dig som sejlerskoleelev (648.- kr.). Hvis du har egen båd i Middelfart Marina, skal du tilmelde dig som Senior A. (976.- kr.).

Herefter skal du betale kontingent for sejlerskolen (2500.- kr.) på middelfartsejlklub.dk. (klik på sejlerskolen).

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at maile mig alvin@teambang.dk eller ringe til mig på 3131 1398.