SejlerskoleSejlerskolen er en vigtig del af Middelfart Sejlklubs DNA. Sejlerskolens vision er at medvirke til at fremme sejlsporten ved at introducere sejlads for nye sejlere samt rutinere sejlere med nogen erfaring.

Sejlerskolen vil hjælpe eleverne videre som sejlere og motivere eleverne til at forblive medlem af Middelfart Sejlklub. Dette gøres bl.a. ved at tilsikre, at medlemmerne af Middelfart Sejlerskole gennem fortsat klubmedlemsskab tilbydes at leje sejlerskolens H-båd.

Den praktiske sejlads på sejlerskolen kan kombineres med navigationsundervisning om vinteren, såfremt man ønsker at erhverve et duelighedsbevis. Den praktiske duelighedsprøve i sejlads kan normalt erhverves efter to år på sejlerskolen, og kombineret med navigationsundervisningen giver dette et duelighedsbevis.

For at sejlerskolens elever føler sig som en del af Middelfart Sejlklub, lægges der i sejlerskolen særlig vægt på, at elever og instruktører deltager i klubbens sociale samvær som f.eks. fællesspisning efter skolesejladserne, standerhejsning, afriggerfest, onsdagssejladser, pinsetur, efterårstur og andre aktiviteter i Middelfart Sejlklub.