Middelfart Sejlklubs Mastereol

Vores mastereoler er nu sat op igen ved indkørslen til den bagerste bådeplads (hvor man kører igennem til de røde bådehuse).  

Reolerne er kun for sejlklubbens medlemmer.

Koordineringen sker gennem vores klubhusformand. Det er gratis for sejlklubbens medlemmer at benytte mastereolen. Masten skal være mærket med nummer der svarer til fortegnelsen, der er at finde på sejlklubbens opslagstavle.
 
Alle master skal være tydeligt mærket med ejerens navn og telefonnummer.