Lidt nyt om MRD

Lidt nyt om MRD

Match Racing Denmark, som MS jo har anparter i, har haft det hårdt under pandemien:
Når der ikke er indtægter i et firma i over 1 år, er det logik, at man bliver trængt på økonomien. Heldigvis har man været forudseende og været i stand til at skære i udgifterne – især lønninger – sådan, at firmaet endnu stå på benene.
Niels Kinck har det sidste års tid været projektansat i et it- firma, og har derfor ikke trukket løn ud af firmaet, Rasmus Slabiak har fået andet job, og selv om vi håber, at han evt. vender tilbage, når tingene bliver normale igen, så er det nok tvivlsomt. Søren Tønder er den eneste tilbage i firmaet, og han går på nedsat løn. Nogle af Matcher 28- erne er udlejet, og en del af 28erne er også til salg. Så man har været i stand til at minimere lønudgifterne. Samtidig er der ikke gæld i firmaet. Det støt og roligt ved at komme events i ordrebogen, så vi forventer, at MRD stille og roligt heler ovenpå de skrammer, man i sagens natur har fået.

Når tingene vender tilbage til normal, er der mange planer: Man ønsker, ud over events og andre af de gammelkendte aktiviteter, at der også sportslig og stævnemæssigt vil være en øget aktivitet. Man ønsker også en bredere ejerkreds og ser gerne, at flere klubmedlemmer engagerer sig.

Team Old Boys på arbejde:

Team Old Boys er fået fuldt op at gøre her under pandemien. Vi gør, hvad vi kan for at understøtte MRD, som jo leverer både til sejlerskolen, onsdagssejladser og andre kapsejladser, Ungdom-Fyn Cup, Round Rudolf og meget mere.

Sagen er jo den, at firmaet MRD, ikke har haft indtægter i 1½ år p. g. a. pandemien. Udgifter til lønninger og andet har derfor måttet minimeres radikalt. Det vil sige, at der nu ikke længere er en Rasmus Slabiak som bådsmand (Rasmus har i øvrigt fået et fint job som koordinator ved Sejlsportsligaen). Derfor er vi gået ind for at understøtte og nødtørftigt klargøre både – tage op af vandet – søsætte og maste.

”Team Old Boys” er lige nu Bent Overby, Kristian Madsen, Klaus Mønster Hansen, Jack Skrydstrup, Erik Nielsen, Claus Blæsbjerg, Søren Lykkeby, Ole Liisborg og mig.
Vi har her igennem januar været flittige og stået for 3 af 37érne. 3 tre øvrige har været i professionelle hænder (Samuel Lundsfryds klargøringsfirma), således at der kan være både til rådighed til foråret.

Hvad angår bådsmandsopgaverne på bådene her i foråret, vil vi forsøge at gøre hvad vi kan, men man bør have tålmodighed med os, og det er ikke sikkert, at vi lige på stedet kan udbedre tingene. Vi er jo engageret i meget andet – vi arbejder gratis – og vi er jo heller ikke helt nye. Så…….

Her er lidt billeder fra en af pauserne samt lidt fra en optagning.