Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamlingHermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling der foregår torsdag den 22. april 2021 kl. 19:30 ONLINE, ved hjælp af programmet

ZOOM. Link vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Afstemning om forslag til vedtægtsændring

3. Eventuelt

Ad punkt 2.

På Middelfart Sejlklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2021 blev der vedtaget et forslag til vedtægtsændringer der fik flertal, men ikke fik nok stemmer til en endelig vedtagelse. for endelig vedtagelse kræves at forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, med en andel af “JA” stemmer på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslaget der skal stemmes om er følger:

Forslag til vedtægtsændring –

  • 11 Linie 5 – 11 slettes og ændres til:

”Formanden, som samtidig er klubbens formand, vælges ved særlig afstemning på ulige årstal. Generalforsamlingen opstiller og vælger klubbens formand”

Venlig hilsen
Middelfart Sejlklub
Bestyrelsen