Christian Thomsen udnævnt som æresmedlem

Formand Uffe Sudergaard lykkeønsker klubbens nye æresmedlem Christian Thomsen med titlen

Christian har gennem en årrække engageret sig uegennyttigt i
praktiske arrangementer i Middelfart Sejlklub. Han har stået som
arrangør af flere stævner, bl.a. Danmarksmesterskabet for Finnjoller. Da
et andet af klubbens engagerede medlemmer havde skaffet fondsmidler til
indkøb af en H-båd, var Christian med til at klargøre den, lige som han
er aktiv i samarbejdet med MRC. Sidst, men ikke mindst er han indpisker
og tovholder i arbejdet omkring klublivets arrangementer.
Christian er utrættelig i sit arbejde for at fremme Middelfart Sejlklubs
virke og omdømme udadtil såvel som indadtil.

Stor tillykke og ikke mindst tak til Christian for hans utrættelige virke for klubben.