Sejlsportsligaen

Middelfart Sejlklub deltager i sejlsportsligaen 2018


Indbetaling for Sejlsportsligaen:
Læs mere om sejlsportsligaen via linket herunder: 

Link til Sejlsportsliga.dk
Sejlsportsligaen lagde fra land i 2014 med 18 deltagende klubber, som konkurrerede om at blive i ligaen. 

Det blev dog hurtigt klart, at interessen var større end disse 18 hold. Derfor er der nu oprettet både en første og en anden division med 18 hold i hver.

Står man udenfor ligaen, skal man kvalificere sig til at deltage. Dette sker gennem en kvalifikationssejlads, hvor de 5 bedste hold får mulighed for at træde ind i 2. division.
De 5 dårligst placerede hold udgår nemlig af 2. divisionen mens de 5 bedste bytter med de 5 dårligst placerede i 1. division.

I løbet af 2018 har Sejlsportsligaen også, med hjælp fra Hempel, sat et ungdomsafsnit kaldet “Youngsters” på benene. Youngsters henvender sig kort fortalt til ungdomssejlere i alderen 13 til 23 år og er ikke blot sejlads, men også hygge, samværd, regelteori, bål på stranden og meget mere.
Man har også mulighed for ind imellem at deltage i nogle udtagelses sejladser om en ledig plads i ligaens 2. division.

Ligasejlerne rekrutteres bredt blandt interesserede medlemmerne af MS og blandt alle aldersklasser. Det er nemlig vort mål, at deltagelse i ligaen også skal virke samlende indadtil i klubben socialt set.

Da konkurrencen om at forblive i ligaen er stor, afholder MS interne udtagelses sejladser, hvor vi finder det hold, som skal repræsentere MS ved sejladserne.
Af praktiske private grunde, afbud, aftaler m.m. forsøger vi selvfølgelig hele tiden, at have så mange sejlere involveret, at det også er muligt for den enkelte at melde afbud til en sejlads.

Bådene der anvendes i Sejlsportsligaens sejladser, er J 70´eren. Årets båd i 2013. Denne båd er der ca. 50 af i Danmark lige nu og antallet vokser hurtigt.

For at realisere vore mål i ligaen, vil vi selvfølgelig meget gerne have mulighed for at træne i J70´eren.
Da vi ikke selv har disse både, træner vi i andre bådtyper, f.eks. matcher 28. Ind imellem vil det være muligt at træne dels i Ligaforeningens J70´ere, der ind imellem er til rådighed i Middelfart dels i Thurø- og i Horsens sejlklubbers J70´ere. Man må i den forbindelse regne med udgifter til leje af bådene.

Vil du være sponsor af Middelfart Sejlklubs Ligasejlere?

Har du lyst til ekstraordinært, at støtte projektet økonomisk, kan du gøre dette via linket nedenfor. Selvom Ligaens sejladser foregår som klub mod klub, har vi i Middelfart Sejlklub bestemt, at den enkelte sejler selv betaler for sin del af de sejladser, man deltager i. Det kan du/I hjælpe med gennem donationer. Benyt venligst understående link. 

Støt ligasejlerne

Tilmeldte til Sejlsportsligaen