Aktivitet

Åbent Bestyrelsesmøde
Dato : 15/01/2019 19:00 – 22:00
Lokation : Middelfart Sejlklub

Godt Nytår alle sammen!

Hermed indbydelses til Åbent Bestyrelsesmøde 15/1 2019 kl. 19.00 i klubhuset

Som nævnt i mail inden Jul, afholder bestyrelsen åbent bestyrelsesmøde 15. januar kl. 19.00.

Emnet er Marinaplanen og den afledte lokalplan, som giver helt nye muligheder for Middelfart Sejlklub.

Lokalplanen udlægger et byggefelt overfor klubhuset (på den anden side af Østre Hougvej) som et område, hvorpå især foreninger inviteres til at bygge.

Hvis MS skal være med på vognen og udnytte de nye muligheder, som især byggefeltet nærmest klubhuset byder på, er det nu, vi skal reagere, da denne placering hurtigt er afsat til anden side.

MS-bestyrelsen har derfor i løbet af efteråret arbejdet med ideen om et supplerende byggeri på netop denne placering. Som idegrundlag forestiller vi os følgende:

  • Opførelse af hal til klargøring, reparation og opbevaring af joller og ribs samt øvrige grej. Hallen tænkes udført således der også kan foregå fysisk træning i denne.
  • Et tillæg til klubhuset, som bl.a. kan indeholde træningsfaciliteret, bademuligheder, værksted og undervisningsrum.
  • I tillæg hertil tænker vi masteskuret i det nuværende klubhus ombygget således klubhuset i stedet for to længer fremtidigt består af tre. Herudover nødvendig og tiltrængt modernisering af klubhuset f.eks. med loft til kip.

Kommunen har indvilget i at reservere pladsen her til os i eks. 1 til 3 år, mens vi forsøger at finde finansieringsmidler til projektet. Sker dette, vil vi kunne reservere grunden i en endnu længere årrække, således vi kan få et projekt op at stå herunder finde de nødvendige midler igennem bl.a. fonde.

Så langt, så godt.

Bestyrelsen vil meget gerne i dialog med alle Jer, som på forskellig måde vil kunne bidrage med faglig og professionel bistand til en sådan proces. Både indenfor det egentlige byggeri som den bagvedliggende projektering og de økonomiske forudsætninger.
Med venlig hilsen

Middelfart Sejlklubs bestyrelse 
Søren H. Trolle formand