Middelfart Sejlklub
Afriggerfest og Sejlads


Afriggerfest
lørdag d. 07.10.2017 kl. 18.00 i Middelfart Sejlklub.

Vi mødes som nævnt kl. 18.00 i Sejlklubben, hvor vi skal have en hyggelig aften med
mad, diplomoverrækkelser, tildeling af havelågen og evt. en lille svingom til vores
husorkester gennem mange år.

Der sælges øl, vin og vand! Kun mod kontant!!!

Betaling for deltagelse i festen: 230,- kr. pr. person indbetales senest d.
1/10. på reg. 0755- 3225882052
  for Afriggerfest. Husk at angive navn.
Sideløbende sendes tilmelding med angivelse af navn til olinelund11@gmail.com

Du er først tilmeldt, når du har indbetalt!!! Så hvis du vil have noget
at spise, skal du sørge for at overholde tilmeldingsfristen.
I 2016 var der 96 deltagere til festen - Vi lukker ved 100 tilmeldte, så
kan vi ikke presse flere ind.

Afriggersejladsen.
Læs information om afriggersejladsen i Sejladsbestemmelserne

Tilmelding til afriggersejladsen, senest den 4/10 på :
https://middelfartsejlklub.nemtilmeld.dk/16/

Med venlig hilsen
Tur- og aktivitetsudvalget